• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 08.04.2013 г.

Булстат / Ид.№/
ЕГН

Юридическо/физическо лице

представител

съобщение
изх. номер

1


ТОДОР КЪНЧЕВ ЙОРДАНОВ


94Т-483-1#2/08.04.13 г.

2


СЕВДЖАН ИБРЯМ МЕХМЕД


94С-1646-1#2/08.04.13 г.

3


ТОДОР ИВАНОВ СТОЯНОВ


94Т-461-1#2/08.04.13 г.

4


ЖИВКА СТОЕВА ВЪЛЧЕВА


94Ж-237-1#2/08.04.13 г.

5


МЕТИН ИБРЯМ АХМЕД


94М-1363-1#2/08.04.13 г.

6

103203035

"ЮЛИЯ-ЮЛИЯ МИРЧЕВА" ЕТ

Юлия Янчева Мирчева

30-585-1#2/08.04.2013 г.

7

127040988

"ЮЛСКИ НОЩИ-ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ" ЕТ

Валентин Великов Илиев

30-289-1#2/08.04.2013 г.

8

148081415

"ЛЕНА - ГЕНО ГЕНОВ" ЕТ

Гено Дачев Генов

63-200-1#2/08.04.2013 г.

9

124536466

"МИКИ - ДИМКА МАРИНОВА" ЕТ

Димка Иванова Маринова

30-376-1#2/08.04.2013 г.