АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК
НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ  УЧИЛИЩАТА В ОБЩИНА БАЛЧИК ,
пътуващи от местоживеене до месторабота за 2012 r. (УЧЕБНА 2011/2012 г. и УЧЕБНА 2012/2013)
от 15.09.2012 г.


N Имена Училище Постъпил длъжност Обр Специалност Посока на път.
1 Янита Вълчева Димитрова СОУ "Хр.Ботев" 2009 Химия, биология В химия,биол.  Добрич
2 Таня Борисова Георгиева СОУ"Хр.Ботев" 2011 възп.нач.етап В НУП Добрич
3 Маринела Александрова Данева СОУ"Хр.Ботев" 1982 български език В БЕЛ Варна
4 Евгений Атанасов Георгиев ОУ"Кирил и Мет." 2009 учител Музика в Муз.педаг. Добрич
5 Светла Дикова Милева ОУ"Кирил и Мет." 2010 възпитател нач.степен в ПУНУП Добрич
6 Евгения Георгиева Георгиева ПГ за КОС 2009 руски език В БФ, РФ Добрич
7 Илиана Димитрова Петрова  ОУ-Сенокос 1987г. математ. В математика Балчик
8 Илия Тодоров Димитров  ОУ-Сенокос 2005 бълг. и р.ез. В БЕ и РЕ Балчик
9 Станимир Желев Станчев ОУ - Сенокос 2009 възпитател в история,геогр Балчик
10 Георги Йорданов Колев ОУ-Сенокос 2011 възпитател В физика Добрич
11 Румяна Василева Стоянова ОУ-Сенокос 1992г. нач.учител В НУП Добрич
12 Костадина Хр. Гаврилова ОУ-Сенокос 1992r. нач.учител В НУП Добрич
13 Марияна Недева Николова ОУ-Сенокос 1989г. нач.учител В НУП Добрич
14 Марияна Дим. Стоянова ОУ-Сенокос 1989 нач.учител
НУП Добрич
15 Мария Петрова Драганова ОУ-Сенокос 1997r. нач.учител ПВ НУП Добрич
16 Дарина Дим. Йорданова ОУ-Сенокос 1987г. уч.биол.хим  ПВ биол.хим.муз Добрич
17 Емил Янков Енев ОУ-Сенокос 1998r. уч.физкулт. В ист,физк. Добрич
18 Таня Кост. Карамфилова ОУ-Сенокос 1982r. БЕЛ,муз. ПВ БЕЛ,муз. Добрич
19 Кармен Николова Йорданова ОУ-Сенокос 1995 г. нач.учител В НУП Добрич
20 Нора Иванова Трифонова ОУ-Сенокос 2009 нач.учител ПВ НУП Добрич
21 Веска Тодорова Кулева СОУ-Оброчище 1998r.  нач.учител В НУП  Добрич
22 Марияна Георг. Карова СОУ-Оброчище 1983 нач.учител ПВ НУП Добрич
23 Стоян Василев Каров СОУ-Оброчище 1996 нач.учител ПВ НУП Добрич
24 Севдалина Й. Димова СОУ-Оброчище 1996 нач.учител В НУП,музика Добрич
25 Росица Тодорова Койнова СОУ-Оброчище 2010 директор В НУП Добрич
26 Анна Георгиева Колева СОУ-Оброчище 1997 нач.учител В НУП Добрич
27 Галин Ангелов Желязков СОУ-Оброчище 2000 философия В НУП,психолог Добрич
28 Златозара Петкова СОУ Оброчище 2007 физика В химия,физика  Добрич
29 Даринка Дикова Стойчева СОУ-Оброчище 2000 биология,геогр. В биология,хим Добрич
30 Миглена Кост.Христова СОУ-Оброчище 1998 история В история,геогр Добрич
31 Венелин Върбанов Василев СОУ-Оброчище 1997 физкултура В физич.възп.  Добрич
32 Иван Колев Иванов СОУ-Оброчище 2002 труд и техн. ПВ уч.по практик. Добрич
33 Венелина Ст.Петрова СОУ-Оброчище 2002 информат. В информат. Добрич
34 Стоянка Никова Петрова СОУ-Оброчище 2008 англ.език В англ.ез Добрич
35 Павлина Стоян.Тодорова СОУ-Оброчище 1992 математ. В математ. Добрич
36 Жени Божедарова Тодорова СОУ-Оброчище 2011 възпитател В ПУНУП Добрич
37 Събка Николова Ганчева СОУ-Оброчище 2011 възпитател В БЕЛ ист. Добрич
38 Данчо Петров Минчев СОУ-Оброчище 2012 възпитател
НУП Добрич
39 Стоянка Дичева Христова СОУ-Оброчище 2012 възпитател
НУП Добрич
40 Наталия Николаевна Добрева СОУ-Оброчище 1992 руски език в РФ Църква
41 Йорданка Стеф. Матеева  ОУ - Соколово 2005 Директор В Нач.учител Добрич
42 Марияна Трендафилова ОУ-Соколово 1985 нач.учител В НУП Добрич
43 Василка Ив. Костадинова  ОУ-Соколово 1974r. нач.учител ПВ НУП Добрич
44 Митка Великова Найденова  ОУ-Соколово 1992r. нач.учител В НУП Добрич
45 Васил Атанасов Василев  ОУ-Соколово 1979r. възпит В НУП Добрич
46 Иван Христов Христов  ОУ-Соколово 1979r. възпит В химия,физика  Добрич
47 Валентин Йорданов Стоилов ОУ-Соколово 2009' история и геогр. в История и география Добрич
48 Павлин Михайлов Павлов  ОУ-Соколово 1983г. математика В математика Балчик
49 Величка Иванова Кирова ОУ-Соколово 2008 БЕл В БЕЛ Балчик
50 Марияна Йорд. Костадинова  ОУ-Соколово 2005 биология ПВ биол., хим,.... Балчик
51 Димитрина Пенчева Лазарова ОУ-Соколово 2009 възпитател ПВ
Балчик
52 Антон Иванов Симеонов ОУ-Соколово 2010 възпитател В Труд и техн. Балчик
53 Мима Сапунджиева ПУИ с. Кранево 2002 директор В история Добрич
54 Иванка Маринова ПУИ с. Кранево 2006 психолог В психология Добрич
55 Нели Жекова Христова ПУИ с. Кранево 2001 възпитател В ПУНУП Добрич
56 Стоянка Желязкова Раданова ПУИ с. Кранево 2002 ст.учител,история В Ист.,геогр. Добрич
57 Кица Жекова Димитрова ПУИ с. Кранево 2001 ст.възпитател В ПУНУП Добрич
58 Йордан Кирилов Христов - зам. ПУИ с. Кранево 2010 туд и тех. ПВ труд. и изобр. Добрич
59 Кремена Костадинова Димитрова ПУИ с. Кранево 2007 учител БЕЛ В БФ Добрич
60 Валентин Вълчев ПУИ с. Кранево 2011 възпитател В Соц. дейн. Добрич
61 Николай Димитров - тит. ПУИ с. Кранево 2010 възпитател В НУП Добрич
62 Боянка Тончева Иванова ПУИ с. Кранево 1990 нач.учител ПВ НУП Варна
63 Галин Ангелов Грудев ПУИ с. Кранево 2000 учител В педагогика Варна
64 Галина Веселинова Вълчева ПУИ с. Кранево 2001 ст.възпитател В технолог Варна
65 Иван Иванов ПУИ с. Кранево 2011 възпитател В Дефектол. Варна
66 Марина Маринова - тит. ПУИ с. Кранево 2004 учител В ПОТТ Варна
67 Горанка Минчева Дянкова ПУИ с. Кранево 1996 уч.математика В Математика Варна
68 Дияна Гочева Неделчева ПУИ с. Кранево 1987 нач.учител ПВ НУП Варна
69 Иванка Петрова Ганчева ПУИ с. Кранево 1995 ст.възпитател В НУП Варна
70 Искра Йонкова Михова ПУИ с. Кранево 1988 нач.учител ПВ НУП Варна
71 Мая Желязкова Шопова ПУИ с. Кранево 2006 ст.възпитател В НУП Варна
72 Надя Владимирова Христова ПУИ с. Кранево 2001 учител спец.пр. В инж.магистър Варна
73 Стоянка Динева Христова ПУИ с. Кранево 2001 нач.учител В НУП Варна
74 Филка Кирова Милкова ПУИ с. Кранево 2003 възпитател В Спец.педаг. Варна
75 Димитър Колев Драганов ПУИ с. Кранево 2004 възпитател В история Варна
76 Пенка Панайотова - зам. ПУИ с. Кранево 2011 възпитател ПВ БЕЛ Балчик
77 Маргарита Христова Белева ОУ - Сенокос 2012 възпит.прог.ст. В БЕЛ,история Добрич 
78 Петя Костадинова Тодорова ОУ - Сенокос 2102 възпит.прог.ст. В БЕЛ Балчик
79 Павлина Георгиева Георгиева СОУ"Хр.Ботев" 2012 български език В БЕЛ Добрич
80 Валентина Жекова Георгиева СОУ"Хр.Ботев" 2012 възп.нач.етап В НУП Добрич
81 Таня Петева Давидкова СОУ"Хр.Ботев" 2012 учител биология В НУП Варна
82 Миглена Йорданова Михайлова ОУ"Кирил и Мет." 2012 възпитател нач.степен в ПУНУП Добрич
83 Даниела Георгиева Петрова ОУ"Кирил и Мет." 2012 възпитател нач.степен в ПУНУП Добрич
84 Николинка Анкова Николова ОУ"Кирил и Мет." 2012 възпитател нач.степен в ПУНУП Батово
85 Даринела Димова Енчева СОУ-Оброчище 2012 учител В БЕЛ Добрич
86 Десислава Йорданова Жекова СОУ-Оброчище 2012 учител В информат. Добрич
87 Красимира Христова Герджикова СОУ-Оброчище 2012 нач. учител В НУП и ПУП Добрич
88 Недрет Ибрахимова Мустафа СОУ-Оброчище 2012 нач. Възпитател В НУП  Добрич
89 Миглена Христова Драгнева СОУ-Оброчище 2012 нач. възпитател В ПНУП  Добрич
90 Севдалина Петкова Димитрова ОУ Соколово 2012 нач. Възпитател  ПВ НУП Добрич
91 Светла Христова  ПУИ Кранево 2012 учител В Технологии Добрич
92 Миланка Филева ПУИ Кранево 2012 учител-логопед В НУП, лог. Балчик
93 Наталия Петкова Жекова ПГ за КОС 2012 учител  В Технологии Добрич
94 Георги Иванова Георгиев ПГ за КОС 2012 учител В Анг. Фил. Добрич
95 Цветелина Симеонова ОДК Балчик 2012 учител танци В хореограф Сенокос
АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК
НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА БАЛЧИК,
пътуващи от местоживеене до месторабота за 2012 r. (УЧЕБНА 2011/2012 г. и УЧЕБНА 2012/2013)

ОТ 15.09.2012 Г.

N Имена ЦДГ Постъпил длъжност Обр Специалност Посока на път.
1 Виолета Кост. Иванова Гурково 1995 директор ПВ ПУП Балчик
2 Евгения Кирилова Начева Гурково 2012 детска уч. ПВ ПУП Балчик
3 Флора Иванова Начева Стражица 1985 директор В ПУП Балчик
4 Валентина В. Желева Стражица 1990 детска уч. ПВ ПУП Балчик
5 Димитричка М.Станчева Страж., Сокол. 2003 детска уч. ПВ ПУП Балчик
6 Мария Николова Цонева Ляхово 1985 директор В ПУП Балчик
7 Надя Петрова Митева  Ляхово 2009 детска уч. ПВ ПУП Балчик
8 Стоянка Й. Георгиева Оброчище 2001 детска уч. ПВ ПУП Балчик
9 Бонка Желязкова Лазарова Оброчище 1983 детска уч. ПВ ПУП Добрич
10 Цветанка Кир.Колева Оброчище 1989 детска уч. ПВ ПУП Добрич
11 Елена Иванова Йорданова Оброчище 1986 детска уч. ПВ ПУП Добрич
12 Румяна Симеонова Иванова Оброчище 1983 детска уч. В  ПУП НУП Добрич
13 Виолета Богданова Стойнева Оброчище 2004 детска уч. В ПУП НУП Добрич
14 Ивелина Христова Енчева Оброчище 1989 детска уч. В ПУП НУП Добрич
15 Радка Симеонова Андреева Безводица 1976 директор ПВ ПУП Добрич
16 Павлинка Желева Георгиева Безводица 1974 детска уч. ПВ ПУП Добрич
17 Керанка Г. Пейчева Сенокос 1992 директор В ПУП Добрич
18 Велина Георгиева Димова Дропла 2003 детска уч. В ПУП Добрич
19 Пенка Маринова Дякова Дропла 1989 директор ПВ ПУП Добрич
20 Мелек Сюлейман Вейсел Соколово 2007 Директор В ПУП НУП Добрич
21 Донка Стеф. Дерменджиева Соколово 1985 детска уч. ПВ ПУП Добрич
22 Ана Кръстева Минчева Пряспа 1980 директор ПВ ПУП Добрич
23 Еленка Костадин.Желева Пряспа 2002 детска уч. ПВ ПУП Добрич
24  Гюкчен Мурадова Якубова Пряспа 1995 пом.възпитател ССп пом.възп. Добрич
25 Емилия Колева Димитрова Кранево 2009 детска уч. В ПУП Добрич
26 Христина Тодорова Костадиноваз. ЦДГ№3 Балчик  2012 учител по муз. В муз.педаг. Добрич
27 Росица Николова ЦДГ Кранево 2012 пом. Възпитател ср. пом.възп. Оброчище
28 Гинка Петрова Авджиева  ЦДГ Църква 2012 учител по муз. ПВ ПУП Добрич
СПИСЪК
НА СПЕЦИАЛИСТИ ОТ 3ДРАВНИ КАБИНЕТИ И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БАЛЧИК,
пътуващи от местоживеене до месторабота и в град Балчик за 2012 r.

Здравни кабинети

1 Руска Димитрова Мойсеева Дропла, Пряспа 2012 МС ПВ
Балчик
2 Радка Колева Андреева Гурково 2000 МС ПВ
Балчик
3 Янка Тодорова Ризова Стражица 2010 МС ПВ
Балчик
4 Здравка Иванова Косева Оброчище-СОУ 2000 МС ПВ
Църква
5 Пенка Желязкова Георгиева Сенокос 2007 МС ПВ
Пряспа
6 Юлияна Димитрова Кранево 2012 МС ПВ
Добрич

Администрация

1 Дорка Вичева ОбА - Балчик
одит В
Добрич
2 Сезер Джеват Махмуд  ОбА - Балчик
одит В соц.мен. Соколово
3 Марийка Д. Михайлова ОбА-Балчик
сп.кадастър
геодезист Добрич
4 Димитър П. Димитров ОбА - Балчик
нач.отдел В ЕМС Оброчище
5 Мариана Георгиева Петкова  ОбА-Балчик
ст.инспектор В дан.служба Оброчище
6 Елена Ковачева  Км.Стражица
счетоводител

Балчик
7 Марина Ветренска  Км.Стражица
счетоводител

Балчик
8 Радка Бояджиева Км.Стражица
МС

Балчик
9 Хатидже Шериф Сюлейман Км.Стражица
домакин ЦДГ

Балчик
10 Емилия Канева Стоянова Км. Сенокос
ст.спец.бюджет

Добрич
11 Елица Карлукова Км.нам.Тригорци
км.наместник

Варна
12 Ахмед Шукриев Фазлиев ОБП "БКС"Соколово

В Балчик

1 Радка Петрова ОбА-Балчик
чистач
кв.Левски Балчик
2 Марияна Николова Кирова ОбА-Балчик
чистач
кв.Левски Балчик
3 Иванка Вълева ОбА-Балчик
чистач
кв.Левски Балчик
4 Ема Делева Делева ОбА-Балчик
Техн.изпълн.
кв.Левски Балчик
5 Янка Дечева ОбА-Балчик
връчител НП
кв.Левски Балчик
6 Стефка Кирчева ДСП
МС

Балчик
7 Василка Великова ДСП
МС

Балчик
8 Николинка Лефтерова ДСП
санитарка

Балчик
9 Жулиета Колева Цонева ДСП
санитарка

Балчик
10 Василка Георгиева Смокова ДСП
санитарка

Балчик
11 Биляна Георгиева Христова ДСП
санитарка

Балчик
12 Милка Кирова Димитрова ДСП
санитарка

Балчик
13 Виолета Стефанова Върбанова ДСП
санитарка

Балчик
14 Силвена Бойчева Кръстева ДСП
санитарка

Балчик
15 Исмет Фикриев Алиев ДСП
общ работник

Балчик
16 Татяна М. Василева Автогара
началник
кв.Левски Балчик
17 Валентина Г. Дикова Автогара
касиер
кв.Левски Балчик
18 Веселина Андреева Автогара
касиер
кв.Левски Балчик
19 Иванка И. Златева Автогара
чистач
кв.Левски Балчик