• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

До
местните ръководства
на всички политически партии
и  коалиции.

П  О  К  А  Н  А

         

         Уважаеми  господа,


         На основание чл.7,ал.4 от ЗПУГДВМС и чл.34,ал.2 от Изборния кодекс  във връзка с предстоящия Национален референдум,  насрочен на 27.01.2013г., Ви каня на 04.12.2012г,/ вторник/ от 13.00 часа в Общината /малката заседателна зала/ на консултации за определяне на съставите на Секционните избирателни комисии.НИКОЛАЙ  АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик