• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Заповед №926/27.09.2012г. относно: строителна забрана за м-т "Поляните" с. Кранево, в.з "Белите скали" в.з."Сборно място" гр. Балчик насто.

Настоящата заповед се отнася към Заповед №468/10.05.2012г. относно изработване на ПУП-ПУР за селищно образувание "Полянете", с. Кранево и предписание за допускане на изработване на ПУП-ПУР за вилни зони "Белите скали" и "Сборно място".