• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Съобщение

13.08.2012 г. - Проекти за  промяна в Общинската транспортна схема

Очакваме Вашите предложения и становища относно проекти за промяна  на Маршрутни разписания по линии от  Общинската транспортна схема.

Съгласно чл.8, ал.1 от Наредба №2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, след обсъждане от назначена от кмета комисия, проектите  се внасят за разглеждане и утвърждаване от Общинския съвет.


1.      Маршрутно разписание по линия Балчик - Албена /лятно/

2.      Маршрутни  разписания по линия Балчик - Албена /зимно/

3.      Маршрутни разписания по линия Балчик - Оброчище - Църква - Рогачево

4.      Маршрутно разписание по Градска линия №1

5.      Маршрутно разписание по Градска линия №3

6.      Маршрутно разписание по Градска линия №4

7.      Схема на маршрута по Градски линии №1, №2, №3