• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 28.03.2012 г.

ОБЩИНА БАЛЧИК                               ПРОЕКТ!

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2012 година

 ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 

Цел

Дейност

Отговорни институции

Предвидени финансови средства


1. Планиране и развиване на услуги за деца и семейства и подобряване на между институционалното взаимодействие и координация.

 1.1. Разработване на план за развитие на социалните услуги за деца и семейства за 2013г.


 1.2. Провеждане на регулярни работни срещи на структурите на местното самоуправление,институциите и комисиите, отговорни за развитието на нови  социални услуги за деца и семейства.

  1.3. Участия в обучения на професионалисти, работещи в системата за закрила на детето, за адекватно прилагане на международното и вътрешното законодателство в областта на закрилата на децата и по-специално в административните и съдебните производства, по които се засягат права и интереси на деца.  

Общинска администрация - Балчик, Обществен съвет за социални услуги,  Дирекция"Социално подпомагане, Комисия за детето

 Общинска администрация

Дирекция "Социално подпомагане" Общинска администрация - Балчик

Дирекция "Социално подпомагане",

МКБППМН, Комисия за детето 

 в рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 в рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции


 в рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция


Цялата програма може да изтеглите от линка по-долу:

Прикачени файлове: