• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаЗ  А  П  О  В  Е  Д


№ 188

Балчик  22.02.2012 г.


 На основаниие чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.6 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Балчик(приета с решение №328/25.01.2002г.),чл.22,ал.5 и чл.24, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик (приета с решение №219/22.01.2009г. на ОбС,) във връзка с празниците ПЪРВИ МАРТ и ОСМИ МАРТ

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

1.  Площи   за търговия на открито с цветя и мартеници за периода от 24.02.2012г. до 10.03.2012г. както следва:

          1. Пл."Рибарски" - до тото пункта.

          2. Център  - спирка  пл."21-ви  септември"

          3. Пред мебелна къща "Круни"

          4. Пл."Възраждане" - до автобусната спирка

          5. Кв."Балик"-  общински пазар

          6. Кв."Балик" - пред сладкарница "Шоколино"

          7. Кв."Балик" - пред супермаркет "Аквилон"

          8. Кв."Балик" - пред търговски комплекс "Форум"

          9. Кв."Левски" - до тото пункта

         10. Кв."Левски" - пред  суперматкет "Фреш"


2.  Такса се заплаща  на място, на управител пазари  към Общинско предприятие БКС.

2.1. Съгласно чл.24, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик таксата е в размер на 1.50 лв. на кв.м. на ден

2.2. Съгласно чл.22, ал.5 от същата Наредба върху таксите се начислява допълнително данък добавена стойност.

3. Документът за плащане с посочено място, служи за разрешение за осъществяване на дейността.

4.Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Митко Петров  зам.-кмет на Община Балчик.


Настоящата заповед да се публикува в местния печат и сайта на общината и  се сведе до знанието на РУП - Балчик за сведение  и на  Общинско предприятие БКС за сведение и изпълнение .

 

 

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик