• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Заповеди за изработване, изменение и одобряване
на Подробен устройствен план (ПУП)

дата на
публикуване

номер и дата
на заповед
номер по кадастрална карта
вид
19.01.2018 г.28/18.01.2018 г.УПИ XIV в кв. 21, с. БезводицаПУП-ПРЗ
16.01.2018 г.
24 / 12.01.2018 г.
02508.9.292, гр. Балчик
ПУП-ПЗ
19.12.2017 г.
1285/18.12.2017 г.
УПИ XVI, XVII кв.23, с. Кранево
ПУП-ПРЗ
07.12.2017 г.1243/05.12.2017 г.УПИ III кв.36, гр. БалчикПУП-ПРЗ
1240/05.12.2017 г.УПИ V, VI, VII в.з. Бели скали, гр. БалчикПУП-ПР и ПЗ
04.12.2017 г.
1226/30.11.2017 г.
УПИ III кв.5, с. Кранево
ПУП-ПРЗ
24.11.2017 г.1203/22.11.2017 г.УПИ X кв.9, с. РогачевоПУП-ПР
13.11.2017 г.
1149/10.11.2017 г.
УПИ XVI и УПИ XV в кв.253, с. Кранево
ПУП-ПРЗ
1148/10.11.2017 г.УПИ XVI в кв.21, в.з."Белите скали", гр.Балчик
ПУП-ПРЗ
1147/10.11.2017 г.УПИ-I, УПИ-II, УПИ-XIII, УПИ-XII в кв.13, с.Оброчище
ПУП-ПР
25.10.2017 г.1087/24.10.2017 г.39459.505.497 с.КраневоПУП-план
1086/24.10.2017 г.39459.505.619 с.КраневоПУП-план
06.10.2017 г.1045/05.10.2017 г.УПИ II в кв. 5, с. КраневоПУП-ПРЗ
1039/04.10.2017 г.УПИ XV-33 и УПИ XVI-37 в кв. 253, с. КраневоПУП-ПРЗ
1038/04.10.2017 г.УПИ VIII, кв. 36, гр. БалчикПУП-ПРЗ
25.09.2017 г.992/20.09.2017 г.39459.505.208 с.КраневоПУП-ПЗ
01.09.2017 г.942/01.09.2017 г.УПИ XIV, с. БезводицаПУП-ПРЗ
941/01.09.2017 г.УПИ XXVIII кв.12, в.з. Белите скали, гр.БалчикПУП-ПР
31.08.2017 г.
894/29.08.2017 г.
УПИ XVII кв.16, с.Рогачево
ПУП-ПР
893/29.08.2017 г.
39459.505.273, м. Поляните, с.Кранево
ПУП-ПЗ
892/29.08.2017 г.
УПИ XL кв.26, в.з. "Изгрев", гр. Балчик
ПУП-ПРЗ
891/29.08.2017 г.
УПИ XXII и УПИ XXIII кв.14, в.з. "Изгрев", гр. Балчик
ПУП-ПР
25.08.2017 г,

870/23.08.2017 г.ПИ №53120.106.412, ПИ №53120.106.413, ПИ №53120.106.414ПУП-план
869/23.08.2017 г.УПИ II, кв. 5, с.КраневоПУП-ПРЗ
868/23.08.2017 г.39459.505.497 с.КраневоПУП-ПЗ
11.08.2017 г.829/09.08.2017 г.УПИ VII кв. 316ПУП-ПРЗ
09.08.2017 г.
825/08.08.2017 г.
УПИ XL кв.26
ПУП-ПРЗ
02.08.2017 г.781/01.08.2017 г.02508.51.424 гр. БалчикПУП-ПРЗ
24.07.2017 г.709/20.07.2017 г.39459.505.619 с.КраневоПУП-ПЗ
17.07.2017 г.688/14.07.2017 г.02508.55.238 гр. БалчикПУП-план
14.07.2017 г.
633/30.06.2017 г.
УПИ VIII и УПИ IX в кв.54 с.Оброчище
ПУП-ПРЗ
12.07.2017 г.
657/06.07.2017 г.
УПИ XVII кв.16 с.Рогачево
ПУП-ПРЗ
11.07.2017 г.
680/10.07.2017 г.
39459.12.409 с.Кранево
ПУП-ПЗ
674/07.07.2017 г.
78639.6.34 с.Църква
ПУП-ПЗ
655/06.07.2017 г.
УПИ XIV и УПИ II в кв.9 с.Сенокос
ПУП-ПРЗ
654/06.07.2017 г.
53120.38.101 и 53120.38.102, с.Оброчище
ПУП-ПЗ
653/06.07.2017 г.
78639.6.8, с. Църква
ПУП-ПЗ
19.06.2017 г.
571/19.06.2017 г.
53120.38.101 и 53120.38.102, с. Оброчище
ПУП-ПЗ
07.06.2017 г.507/06.06.2017 г.02508.55.238 гр. БалчикПУП-ПЗ
25.05.2017 г.448/22.05.2017 г.УПИ XX, кв.1056 гр.БалчикПУП-ПРЗ
25.05.2017 г.442/22.05.2017 г.39459.505.583 с. КраневоПУП-план
22.05.2017 г.
373/09.05.2017 г.
УПИ VII, кв.316 гр.Балчик
ПУП-ПРЗ
05.05.2017 г.357/04.05.2017 г.УПИ XVII и УПИ XVI в кв.21 с. СоколовоПУП-ПРЗ
26.04.2017 г.
319/25.04.2017 г.
УПИ XXXIV и УПИ XIV кв.30, в.з. Сборно място, гр.Балчик
ПУП-ПРЗ
318/25.04.2017 г.
39459.12.408 и 39459.12.410 с. Кранево
ПУП-ПЗ
21.04.2017 г.293/20.04.2017 г.УПИ X и УПИ XI в кв. 1 с. РогачевоПУП-ПРЗ
20.04.2017 г.
291/19.04.2017 г.
62788.10.150 с. Рогачево
ПУП-ПЗ
18.04.2017 г.284/13.04.2017 г.УПИ VIII и IX в кв. 39 с. КраневоПУП-ПРЗ
10.04.2017 г.
158/13.03.2017 г.
УПИ X и УПИ XI в кв. 1 с. Рогачево
ПУП-ПРЗ
232/28.03.2017 г.

УПИ XVI и УПИ XVII в кв.21 с. Соколово, ПИ 67951.501.1094

ПУП-ПРЗ
251/03.04.2017 г.
УПИ II кв.36 /ПИ 02508.8.48, ПИ 02508.8.47/ в.з. Сборно място и ПИ 02508.9.387 гр. Балчик
ПУП-ПРЗ
261/05.04.2017 г.
УПИ VII кв. 101 гр. Балчик
ПУП-ПРЗ
24.03.2017 г.
210/23.03.2017 г. 39459.506.173 с. Кранево ПУП-ПЗ
211/23.03.2017 г. 39459.506.169 и 39459.506.170 с. Кранево

ПУП-ПЗ

212/23.03.2017 г. 39459.505.583 с. Кранево ПУП-ПЗ
20.03.2017 г.
174/17.03.2017 г. 39459.505.544 с. Кранево ПУП-ПЗ
173/17.03.2017 г. УПИ XII, XIII и XIV кв. 8, в.з. Овчарски плаж

ПУП-ПР

172/17.03.2017 г. УПИ XIV, XV и XIX в.з. Момчил ПУП-ПРЗ
15.03.2017 г.
169/14.03.2017 г. № 02508.88.842 гр. Балчик ПУП-ПЗ
168/13.03.2017 г. УПИ X и УПИ XI в кб. 1 с. Рогачево ПУП-ПРЗ
159/13.03.2017 г.
№ 62788.10.150 с. Рогачево ПУП-ПЗ
132/06.03.2017 г.
УПИ XIV и УПИ II в кв.9 с. Сенокос ПУП-ПРЗ
10.03.2017 г.
131/06.03.2017 г.
№ 53120.50.6 с. Оброчище
ПУП-ПЗ
130/02.03.2017 г.
УПИ IX, X, XVI, XVII, XVIII кв.32 - нови XX, XXI, XXII, XXIII
ПУП-ПР
22.02.2017 г.
93/16.02.2017 г.
№ 39459.12.410 и 39459.12.408 с. Кранево
ПУП-ПЗ
53/30.01.2017 г.
УПИ XXXIV кв.30 гр. Балчик
ПУП-ПЗ
32/19.01.2017 г.
№ 39459.12.409 с. Кранево
ПУП-ПЗ
9 / 05.01.2017 г.УПИ IV в кв.6 к.з. "Двореца", гр.Балчик
ПУП-ПЗ
8 / 05.01.2017 г.УПИ XX в кв.1056 на гр. Балчик
ПУП-ПЗ и УР
7 / 05.01.2017 г.
УПИ XIV, УПИ XV, УПИ XIX и улична регулация УПИ XIV, УПИ XV в кв.3, в.з. Момчил, Балчик
ПУП-ПЗ и УР
1455/27.12.2016 г.
№ 39459.505.544 с.Кранево, местност Поляните
ПУП-ПЗ
19.12.2016 г.830/01.08.2016 г.№ 06793.502.81 с. БрястовоПУП-ПЗ
15.12.2016 г.
1394/06.12.2016 г. УПИ XVI в кв.26 в.з. Изгрев, гр. Балчик
ПУП-ПРЗ
1388/05.12.2016 г. УПИ XII, XIII и XIV в кв.8 в.з. Овчарски плаж, гр. Балчик
ПУП-ПРЗ
1380/01.12.2016 г. № 53120.50.1 с. Оброчище
ПУП-ПЗ
1357/24.11.2016 г. УПИ XVI, XVIII, VII, X, и IX в кв.32 c.Змеево
ПУП-ПРЗ и ИП
1356/24.112016 г. УПИ IX и VIII в кв.39 с. Кранево
ПУП-ПРЗ
1355/24.11.2016 г. УПИ XX в кв.40 с. Кранево
ПУП-ПРЗ
1309/10.11.2016 г. № 53120.506.452, №53120.506.81 КК Албена, с. Оброчище
ПУП-ПРЗ и ИП
1298/09.11.2016 г. №39459.506.169 и №39459.506.170 с. Кранево м. "Поляните"
ПУП-ПЗ
1263/27.10.2016 г. №39459.505.273 с. Кранево м. "Поляните"
ПУП-ПЗ
1213/19.10.2016 г. УПИ II и III в кв. 46 гр. Балчик
ПУП-ПРЗ
1118/04.10.2016 г. УПИ IV в кв. 316 гр. Балчик
ПУП-ПЗ
1117/04.10.2016 г. №39459.506.273 с. Кранево м. "Поляните"
ПУП-ПЗ
1004/29.08.2016 г. № 02508.9.292, в.з. Кулака, гр. Балчик
ПУП-ПЗ
679/22.06.2016 г. №62788.8.507 с. Рогачево ПУП-ПЗ
607/07.06.2016 г. УПИ IX в кв. 43 гр. Балчик ПУП-ПЗ
601/06.06.2016 г. УПИ V-460 в кв.8 в.з. Изгрев, гр. Балчик ПУП-ПРЗ
8.09.2016 г.
1090/29.09.2016 г.
УПИ XXIV в кв.30 в.з. Сборно място, гр. Балчик
ПУП-ПЗ
875/09.08.2016 г.
№39459.505.264 с. Кранево м. "Поляните"
ПУП-ПЗ
520/25.05.2016 г.
УПИ XXV в кв.22 с. Соколово
ПУП-ПЗ и ИП
519/25.05.2016 г.
№ 02508.9.504, в.з. Кулака, гр. Балчик
ПУП-ПЗ
518/25.05.2016 г.
УПИ VII в кв.246 с. Кранево
ПУП-ПРЗ
517/25.05.2016 г.
УПИ II в кв.242 с. Кранево
ПУП-ПРЗ
516/25.05.2016 г.
УПИ III в кв.240 с. Кранево
ПУП-ПРЗ
502/19.05.2016 г.
№ 02508.62.653 гр. Балчик
ПУП-ПЗ
501/19.05.2016 г.
УПИ III в кв.1 с. Царичино
ПУП-ПРЗ
495/17.05.2016 г.
№ 02508.85.298 гр. Балчик
ПУП-ПЗ
468/11.05.2016 г.
УПИ XII в кв.1 в.з. Овчарски плаж, гр. Балчик
ПУП-ПРЗ
93/29.01.2016 г.
УПИ II в кв.15 с. Оброчище
ПУП-ПЗ
1967/16.12.2015 г.
№39459.506.193 с. Кранево
ПУП-ПЗ
12.01.2016 г.
РД-02-14-65/
10.01.2013 г.

разширение на подстанция "Каварна"
ПУП-ПП
03.12.2015 г.
1897/25.11.2015 г.
№ 02508.88.306 гр.Балчик
ПУП-ПЗ
1849/13.11.2015 г.

ПУП-ПЗ
13.10.2015 г.
1692/05.10.2015 г.
№06793.502.8 с. Брястово
ПУП-ПЗ
02.10.2015 г.

РД-02-15-124/
28.08.2015 г.

№39459.25.520 с. Кранево
ПУП-ПП
14.09.2015 г.
1145/02.09.2015 г.
№18160.110.52 с. ГурковоПУП-ПЗ
13.07.2015 г.
840/07.07.2015 г.
№02508.55.204 гр. Балчик
ПУП-ПЗ
838/07.07.2015 г.
№39459.506.272 с. Кранево м. "Поляните"ПУП-ПЗ
29.06.2015 г.
773/23.06.2015 г.
№18160.110.13 с. ГурковоПУП-ПЗ
774/23.06.2015 г.№18160.110.18 с. ГурковоПУП-ПЗ
26.06.2015 г.
638/27.05.2015 г.
№02508.4.263 гр. Балчик
Хидрогеоложко проучване
570/13.05.2015 г.
№02508.9.259 гр. Балчик м. "Кулака"
Вилно строителство
505/27.04.2015 г.
№58270.501.592 с. Пряспа
ППУЗ
304/27.04.2015 г.
№58270.501.296 с. Пряспа
ППУЗ
347/19.03.2015 г.
№02508.9.309 гр. Балчик м. "Кулака"
Вилно строителство
346/12.03.2015 г.
№02508.55.231 гр. Балчик
Производствени дейности
282/26.02.2015 г.
№39459.505.195 с. Кранево м. "Поляните"
Жилищни нужди
190/11.02.2015 г.
№39459.506.159 с. Кранево м. "Поляните"
Жилищни нужди
1574/29.12.2014 г.
№02508.9.318 гр. Балчик м. "Кулака"
Вилно застрояване
1569/22.12.2014 г.
№02508.9.325 гр. Балчик м. "Кулака"
Вилно застрояване
1568/22.12.2014 г.
№39459.505.702 с. Кранево м. "Поляните"
Жилищни нужди
1567/22.12.2014 г.
№39459.506.574/576 с. Кранево м. "Поляните"
Жилищни нужди
17.10.2014 г.
1205/03.10.2014 г.
№39459.506.279 с. Кранево м. "Поляните"
Жилищни нужди
1204/03.10.2014 г.
№39459.505.351 с. Кранево м. "Поляните"
Жилищни нужди
1203/03.10.2014 г.
№02508.9.326 г. Балчик м. "Кулака"
Вилна зона
1201/03.10.2014 г.
№02508.9.371 г. Балчик м. "Кулака"
Вилна зона
1194/01.10.2014 г.
№39459.505.607 с. Кранево м. "Поляните"
Жилищни нужди
1099/11.09.2014 г.
№39459.505.679 с. Кранево м. "Поляните"
Жилищни нужди
1022/29.08.2014 г.
№39459.505.448 с. Кранево м. "Поляните"
Жилищни нужди
1021/29.08.2014 г.
№39459.506.168 с. Кранево м. "Поляните"
Жилищни нужди
1007/27.08.2014 г.
№39459.505.256 с. Кранево м. "Поляните"
Жилищни нужди
870/28.07.2014 г.
№39459.506.206 с. Кранево м. "Поляните"
Жилищни нужди
869/28.07.2014 г.
№39459.506.189 с. Кранево м. "Поляните"
Жилищни нужди
827/15.07.2014 г.
№5312018.88 с. Оброчище
ПРЗ
14.07.2014 г.
813/10.07.2014 г.
№02508.9.358 гр. Балчик м. "Кулака"
Вилна зона
664/10.06.2014 г.
№39459.505.317 с. Кранево м. "Поляните"
Жилищни нужди
650/09.06.2014 г.
№39459.505.294 с. Кранево м. "Поляните"
Жилищни нужди
649/09.06.2014 г.
№53120.506.141 с. Оброчище
Обществено обслужване
645/06.06.2014 г.

№02508.62.640 гр. Балчик м. "Тузлата"

Курортна зона
644/06.06.2014 г.
№39459.505.275-276 с. Кранево м. "Поляните"
Жилищни нужди
621/02.06.2014 г.
№39459.25.31 с. Кранево
ПРЗ
29.05.2014 г.
598/29.05.2014 г.№39459.505.227 с. Кранево м."Поляните"Жилищни нужди
509/10.05.2014 г.№39459.505.256 с. Кранево м."Поляните"Жилищни нужди
511/10.05.2014 г.№39459.505.318 с. Кранево м."Поляните"Жилищни нужди
491/07.05.2014 г.№39459.505.243 с. Кранево м."Поляните"Жилищни нужди
487/30.04.2014 г.№39459.25.60,37,36,34,33,29 с. Кранево
ПРЗ
455/24.04.2014 г.
№39459.505.572 с. Кранево м."Поляните"Жилищни нужди
24.03.2014 г.
282/18.03.2014 г.
№39459.505.198 с. Кранево м."Поляните"Жилищни нужди
283/18.03.2014 г.
№39459.506.226 с. Кранево м."Поляните"Жилищни нужди
284/18.03.2014 г.
№02508.55.235 гр. Балчик
Жилищни нужди
289/20.03.2014 г.
№02508.55.237 гр. БалчикЖилищни нужди
14.03.2014 г.
236/11.03.2014 г.
№02508.7.307 гр. Балчик
Обществено обслужване

07.03.2014 г.
231/04.03.2014 г.
№39459.505.283 с. Кранево м."Поляните"
Жилищни нужди
230/04.03.2014 г.
№39459.505.125 с. Кранево м."Поляните"
Жилищни нужди
229/04.03.2014 г.
№39459.505.277 с. Кранево м."Поляните"
Жилищни нужди
228/04.03.2014 г.
№39459.505.286 с. Кранево м."Поляните"
Жилищни нужди
227/04.03.2014 г.
№39459.505.285 с. Кранево м."Поляните"
Жилищни нужди
226/04.03.2014 г.
№39459.505.282 с. Кранево м."Поляните"
Жилищни нужди
225/04.03.2014 г.
№53120.16.269,271,272 с. Оброчище
Жилищни нужди
24.02.2014 г.
137/07.02.2014 г.
№ 34459.505.474 - с. Кранево м."Поляните"
Жилищни нужди
85/22.01.2014 г.
№ 39459.505.138 - с. Кранево м."Поляните"
Жилищни нужди
71/21.01.2014 г.
№ 02508.62.45 - м. "Тузлата"
Вилно застрояване
13.01.2014 г.
48/10.01.2014 г.
№ 02508.4.65 - в.з. Овчаровски плажЖилищни нужди
47/10.01.2014 г.№ 39459.505.485 - с.Кранево м."Поляните" Жилищни нужди
46/10.01.2014 г.№ 02508.4.65 - в.з. Овчаровски плажВилно застрояване
02.12.2013 г.

1264/13.11.2013 г.
№ 02508.62.651 - м."Тузлата" Вилно застрояване
1265/13.11.2013 г.
№ 39459.505.195 - с.Кранево м."Поляните" 
Жилищни нужди
1307/21.11.2013 г.
№ 39459.506.572 - с.Кранево м."Поляните"
Жилищни нужди