• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Зони за платено паркиране:


Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните МПС на територията на Община Балчик

Заповед № 990/10.08.2022 г. - регламентиране дейността на "Кибела 2014" ЕАД

Заявление за годишен абонамент за платено локално паркиране по постоянен/настоящ адрес в обхвата на Зона за платено паркиране в град Балчик.

Заявление за издаване на абонаментна карта за режим на платено паркиране на ППС - служебен абонамент


Телефон за плащане с SMS: 13579  -   1 лв. на час.


Уникредит Булбанк:

BIC CODE: UNCRBGSF

IBAN: BG 30 UNCR 7000 1522 2538 98Телефони за връзка:

0893 871232 - Изпълнителен директор
0893 871279 - Служба за контрол


Ел. поща:

kibela2014@balchik.bg

Адрес:

гр. Балчик, ул.Черно море № 24 Б, ет.II

Работно време на офиса с клиенти:

от 8.30 ч. до 11.30 ч. и от 13.30 ч. до 15.30 ч.