• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗкъм Профил на купувача в ЦАИС ЕОП

(Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки")
към Профил на купувача
за поръчки преди 13.06.2020 г.