• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

1. ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И ЕВРОФОНДОВЕ НА 13.02.2012 ГОДИНА (ПОНЕДЕЛНИК) ОТ 17.30 ЧАСА;


2. ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО И ЕКОЛОГИЯ - 15.02.2012 ГОДИНА (СРЯДА) ОТ 17.00 ЧАСА