• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

07.02.2012 г., ОТКРИТ KOНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ПО РЕДА НА НАРЕДБАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ

Упражняване на независим строителен надзор във връзка с изпълнение на СМР по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161РО001/1.4-06/2010/003, финансиран от ОП "Регионално развитие" 2007 - 2013г.

ЗА ОДОБРЕН ПРОЕКТ

 "Защита на морския бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия в участъка между буни 204 и 205".

№ НА ПРЕПИСКА В РЕГИСТЪРА НА АГЕНЦИЯТА ЗА ОП

       00479-2012-0002

КРАЕН СРОК ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

       до 16:00 часа на 21.02.2012 г. вкл.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ИСКАНИЯ ЗА РАЗЯСНЕНИЯ

       до 16:00 часа на 21.02.2012 г. вкл.

КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

       до 16:00 часа на 28.02.2012 г. вкл.


НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.Документацията за участие може да изтеглите от линковете по-долу:

        указания за участие - DOC
        техническа спецификация - DOC
        договор - DOC
        образци - DOC

        всичко - RAR