• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ
КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1. ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ - 31.01.2012 ГОДИНА (ВТОРНИК) ОТ 17.00 ЧАСА;

2. ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ - 31.01.2012 ГОДИНА (ВТОРНИК) ОТ 17.30 ЧАСА;

3. ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ - 01.02.2012 ГОДИНА (СРЯДА) ОТ 17.00 ЧАСА.

4. ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И ЕВРОФОНДОВЕ - 03.02.2012 ГОДИНА (ПЕТЪК) ОТ 17.30 ЧАСА;

5. ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ И ТРАНСПОРТ - 6.02.2012 ГОДИНА (ПОНЕДЕЛНИК) ОТ 17.00 ЧАСА;

6. ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО И ЕКОЛОГИЯ -7.02.2012 ГОДИНА (ВТОРНИК) ОТ 17.00 ЧАСА;