• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

1. ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И ЕВРОФОНДОВЕ - 23.01.2012 Г. (ПОНЕДЕЛНИК) ОТ 17.30 ЧАСА;

2.ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ - 24.01.2012 ГОДИНА (ВТОРНИК) ОТ 16.45 ЧАСА;

3. ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО И ЕКОЛОГИЯ - 24.01.2012 ГОДИНА (ВТОРНИК) ОТ 17.00 ЧАСА;

4. ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ - 24.01.2012 ГОДИНА (ВТОРНИК) ОТ 18.00 ЧАСА.