• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

09.01.2012 г.  -  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ПО РЕДА НА ЗОП

С ПРЕДМЕТ:  „Изпълнение на СМР във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.4-06/2010/003, финансиран от ОП "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. за проект "Защита на морския бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия в участъка между буни 204 и 205"

 

С ПРЕДМЕТ

„Изпълнение на СМР във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.4-06/2010/003, финансиран от ОП "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. за проект "Защита на морския бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия в участъка между буни 204 и 205"

ЗА ОДОБРЕН ПРОЕКТ

"Защита на морския бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия"

№ НА ПРЕПИСКА В РЕГИСТЪРА НА АГЕНЦИЯТА ЗА ОП
00479-2011-0001
КРАЕН СРОК ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА
до 16:00 часа на 10.02.2012 г. вкл.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ИСКАНИЯ ЗА РАЗЯСНЕНИЯ
до 16:00 часа на 20.02.2012 г. вкл.
КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
до 16:00 часа на 21.02.2012 г. вкл. НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.Документацията за участие може да изтеглите от линковете по-долу:

        указания за участие - DOC
        техническа спецификация - ZIP
        договор - DOC
        образци - DOC

        всичко - ZIP