• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

22.12.2011 г.,  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ПО РЕДА НА ЗОП

С ПРЕДМЕТ: Избор на оператор /изпълнител на обект „Депо за твърди битови отпадъци - гр. Балчик", находящо се в местността Момчил (ПИ №02508.542.180)


НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

00479-2011-0011


КРАЕН СРОК

за закупуване на документацията

до 16.00 часа на 23.01.2012 г.

КРАЕН СРОК

за подаване на искания за разяснения

до 16.00 часа на 23.01.2012 г.

КРАЕН СРОК

за предаване на офертите

до 16.00 часа на 06.02.2012 г.

 

 НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.Документацията за участие може да изтеглите от линковете по-долу:

указания за участие - DOC
техническа спецификация - DOC
договор - DOC
образци - DOC
приложение - XLS

        всичко - RAR