• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ДО

.....................................................

Общински съветник

Кмет на

......................................................

 

 

 

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 28.12.2011 година (сряда) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Разглеждане Докладна записка за отдаване под наем на медицински кабинети - публична общинска собственост в сградата на "Медицински център І" ЕООД гр. Балчик.

Вносител: Христо Николов Христов - общински съветникПрисъствието Ви, като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран /а/, като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.


 

 

 

 

 

Виктор Лучиянов

Председател

на ОбС-Балчик