• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

12 декември 2011 година (понеделник)

1. Постоянна комисия  по туризъм, селско стопанство и стопански дейности от 17,00 часа

2. Постоянна комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове от 18,00 часа


13 декември 2011 година (вторник)

1. Постоянна комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности от 17,00 часа

2. Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности от 18,00 часа


14 декември 2011 година (сряда)

1. Постоянна комисия по обществен ред, сигурност и транспорт от 17,00 часа

2. Постоянна комисия по устройство на територията, строителство и екология от 18,00 часаЗаседанията се провеждат в залата на Общинския съвет в Общинска администрация.