• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ДО

.....................................................

Общински съветник

Кмет на

......................................................


П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 55, ал. 2, т. 1 от ПОДОбСНКВОбА, на 19 юли 2011 година (вторник) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе извънредно заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за придобиване от община Балчик в собственост на 100% от капитала на "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ТУЗЛАТА" ЕООД

Присъствието Ви, като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте  ангажиран /а/, като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

Стефан Павлов

Председател

на ОбС-Балчик