• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

30.06.2011 г.,  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП

С ПРЕДМЕТ

 

„Изпълнение на СМР във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161 PО001/1.1-09/2010/0013, финансиран от ОП „Регионално развитие" 2007 - 2013 г."

ЗА ОДОБРЕН ПРОЕКТ

„Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на Община Балчик"

№ НА ПРЕПИСКА В РЕГИСТЪРА НА АГЕНЦИЯТА ЗА ОП

       00479-2011-0006

КРАЕН СРОК ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

       до 16:00 часа  на 15.07.2011г. вкл.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ИСКАНИЯ ЗА РАЗЯСНЕНИЯ

       до 16:00 часа на 15.07.2011г. вкл.

КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

       до 16:00 часа на 25.07.2011г. вкл.


НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.

Документацията за участие може да изтеглите от линковете по-долу:

        указания за участие - DOC
        техническа спецификация - DOC
        договор - DOC
        образци - DOC

        всичко - RAR