• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ДО

.....................................................

Общински съветник


Кмет на

......................................................

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 9 март 2011 година (сряда) от 9.00 часа, в голямата зала на НЧ "Паисий Хилендарски", град Балчик, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за ново обсъждане на т. 20 от Решение 753 по Протокол № 59 от 17.02.2011 година на общински съвет - Балчик.

    Вносител: Стефан Павлов - председател на ОбС


Присъствието Ви, като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте  ангажиран /а/, като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск. 

 

Стефан Павлов

Председател

на ОбС-Балчик