• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ПОКАНА

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

за участие в процедура за: "Избор на финансираща институция за поемане на краткосрочен общински дълг под формата на краткосрочен кредит /овърдрафт/ през 2011 г."

Предмет на поръчката: "Избор на финансираща институция за поемане на краткосрочен общински дълг под формата на краткосрочен кредит /овърдрафт/ през 2011 г.", съгласно условията на Решение №729 по Протокол №58/31.01.2011 г. на Общински съвет- гр. Балчик.

Документация:

   - във формат на MS Word - KREDIT.DOC

   - във формат на Adobe Reader - KREDIT.PDF

Краен срок за представяне на оферти: 16.00 часа на 21.02.2011 г.