• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

     Процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул. „Черно море", с. Кранево и рехабилитация на водоснабдителна, канализационна мрежа и пътна настилка на ул. „Дунав", с. Кранево", поради постъпила жалба до Комисия за защита на конкуренцията от заинтересовано лице и на основание чл. 120а, ал. 2 от ЗОП Е СПРЯНА до произнасяне на компетентния орган. Заинтересованите участници ще бъдат уведомени за изхода от обжалването по телефон и факс.

15.09.2010г.