• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА:

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ, НАХОДЯЩО СЕ ВЪВ ВИЛНА ЗОНА "СБОРНО МЯСТО" ГР. БАЛЧИК, ПО ПРОЕКТ „БАЛЧИК - УКРЕПВАНЕ СВЛАЧИЩЕ „СБОРНО МЯСТО", ПОДОБЕКТ: „ВЕРТИКАЛНА ШАХТА 5" И ПОДОБЕКТ: „ВЕРТИКАЛНА ШАХТА 6"

Преписка № 00479-2010-0010 в Регистъра на АОП

КРАЕН СРОК ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА: до 16:00 часа на 21.09.2010 г. (21.09.2010 г. съгласно решение на ОС 647/15.09.2010 г. e неприсъствен ден)

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.

КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ : до 16:00 часа на 28.09.2010 г.