• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ГРАФИК ЗА ПРИЕМНИТЕ ДНИ В ОБЩИНА БАЛЧИК


Николай Ангелов - Кмет

Понеделник - 13.30-15.00 часа


Митко Петров - Заместник-кмет "Финанси и стопански дейности"

Сряда - 13.00-15.00 часа


Димитрин Димитров - Заместник-кмет "УТТЕМСЕ"

Вторник - 13.00-15.00 часа


Марияна Ангелова - Главен секретар

Вторник - 13.00-15.00 часа


Анна Демирева - Главен архитект

Понеделник - 13.00-15.00 часа


Илиян Станоев - Председател на Общински съвет-Балчик

Вторник - 17.30 часаЗаписването за приемните дни се извършва в сградата на Общинска администрация, пл."21 септември" № 6, в Административно-информационния център, както и чрез приложения формуляр!