• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Одобрения на Подробен устройствен план

съгласно чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията


дата на публикуванe
заповед №
одобрение относно
16.06.2020 г.
 712 / 15.06.2020 г.
 ПУП - ПЗ за ПИ 39459.505.370 по КК на м-т „Поляните", с. Кранево, Община Балчик
 711 / 15.06.2020 г.
 ПУП - ПЗ за УПИ VIII (ПИ 02508.79.109) и УПИ X (ПИ 02508.79.107), кв. 66 по ПУП на гр. Балчик