• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстамесечен отчет (ZIP) публикуван на:
януари 17.02.2020 г.
февруари 10.03.2020 г.
март 14.04.2020 г.
април 12.05.2020 г.
май 10.06.2020 г.
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември

тримесечие
(ZIP)
публикуван на:
първо 30.04.2020 г.
второ
трето
четвърто