• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Проектното предложение на Община Балчик включва възстановяването на компрометираните участъци по велоалеята, изградена преди повече от 30 години в сервитута на общински път DOB 1149 от гр.Балчик до к.к. „Албена".

Велоалеята е извън строителните граници на град Балчик и к.к. „ Албена" и обхваща имоти ПИ № 02508.7.141; 02508.7.114; 02508.5.50; 02508.90.101; 02508.1.286 по кадастралната карта на землището на гр. Балчик, и ПИ № 53120.505.1; 53120105.290; 53120.14.295; 53120.506.170 по кадастралната карта на землището с.Оброчище, общ. Балчик

Общата дължина на велоалеята е 8,7 км., а широчината ѝ 3 м. Ремонтните дейности обхващат възстановяване на 6 520 м2 от асфалтовото покритие, което на места е напълно разрушено.  Велоалеята ще бъде  маркирана по цялата дължина, ще бъдат монтирани пътни знаци, регламентиращи движението по нея.

Основните ремонтни дейности са свързани с разчистване на терена (вкл. окастряне на клони от храсти и дървета, които са надвиснали над велоалеята), фрезоване на кръпки от съществуваща асфалтова настилка, полагане на асфалтобетон  на подготвените за асфалтиране участъци. Ще бъдат възстановени нарушените  участъци   до спирка „Изгрев" и спирка „Овчаровски плаж". Велоалеята ще бъде маркирана с боя с перли, съгласно БДС 11925-80.

В началото на велоалеята на спирка „Сборно място" ще бъде монтирана информационна табела с туристическите обекти на община Балчик.

Срок на изпълнение - 12 месеца, стойност на проектното предложение -  262 942.90 лв.