• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Домашен Социален Патронаж се помещава в сграда на ул. “Варненска” №2 (бившия гарнизонен стол). Обслужващият персонал е съставен от управител, домакин социален работник, социоконсултант, готвачи, санитари, шофьори. ДСП разполага с два специализирани автомобила за разнос-храна.

В Домашен Социален Патронаж се предлагат следните услуги:
- доставка на прясно приготвена храна, която включва супа, основно ястие с месо, ястие без месо и хляб ежедневно, а в петък се предоставя храна и за събота и неделя;
- санитарно обслужване на дома;
- медицинско обслужване на ниво медицинска сестра.

Услугите на ДСП могат да ползват всички лица в пенсионна възраст и лица с увреждания с 50 % и над 50% степен на увреждане определена от ТЕЛК.
Желаещите да ползват услугите на ДСП подават заявление по образец до Кмета на Община Балчик. Социалният работник уведомява лицето ако има нужда допълнително да се представят документи в ДСП. Медицинското обслужване и санитарното обслужване на дома не се заплащат от потребителя.
Лицата, настанени в домашен социален патронаж, заплащат месечна такса за доставка на храна по домовете в размер на съответстващата реална издръжка на едно лице. Всеки кандидат за ползване на услугите на ДСП, при постъпване закупува два комплекта съдове тип тройка сифертаси от алпака или друг вид, но без пластмаса и стъкло (с помощта на кметовете и кметските наместници, ако се налага).

Реалната издръжка на едно лице включва стойността на храната за месеца, транспортните разходи за разнасяне на храната, работно облекло, хигиенни материали, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия и вода. Месечните разходи се намаляват с размера на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица, включително случаите на спонсорство, помощите от донорски програми и благотворителност.

За допълнителна информация и контакти:
Галина Неделчева, началник „ОХССД” – тел. 0579 710 52; 0895 554020
Нели Стефанова Иванова, управител ДСП - тел. 0579 73698 GSM 0895 554028