• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстамесечен отчет (ZIP) публикуван на:
януари 18.02.2019 г.
февруари 14.03.2019 г.
март 30.04.2019 г.
април

13.05.2019 г.

май 13.06.2019 г.
юни 15.07.2019 г.
юли 12.08.2019 г.
август
септември
октомври
ноември
декември

тримесечие
(ZIP)
публикуван на:
първо 30.04.2019 г.
второ 24.07.2019 г.
трето
четвърто