• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

УВЕДОМИТЕЛНИ ПИСМА

съгласно Наредба №13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности


дата на публикуване
обхват
писмо (вх.№)


текуща 2019 година


18.04.2019 г.
гр. Балчик, с. Гурково, с. Царичино, с.Соколово
63-00-163/17.04.2019 г.
17.04.2019 г.гр. Балчик70-00-66/16.04.2019 г.
15.04.2019 г.
гр. Балчик, с. Гурково63-00-159/15.04.2019 г.
29.03.2019 г.
гр. Балчик, с. Гурково
63-00-126/27.03.2019 г.
гр. Балчик, с. Гурково, с. Царичино
63-00-125/27.03.2019 г.
27.03.2019 г.
гр. Балчик, масив 543 и 544, пшеница26-00-247/25.03.2019 г.


2018 година


18.05.2018 г. гр. Балчик, масив 543 и 544 с царевица 30-508-3/17/05.2018 г.
10.05.2018 г. гр. Балчик, масив 525 с пшеница 30-508-2/09.05.2018 г.
гр. Балчик, масив 536 със слънчоглед 39-10-1/09.05.2018 г.
09.05.2018 г. гр. Балчик, масиви със слънчоглед: 508-536
39-19-4/08.05.2018 г.
гр. Балчик, масиви с царевица: 503-541
39-19-3/08.05.2018 г.
гр. Балчик, масиви с пшеница: 501-543
39-19-2/08.05.2018 г.
03.05.2018 г. гр. Балчик, с. Бобовец, с. Безводица - масиви с рапица 30-389-3/02.05.2018 г.
17.04.2018 г. гр. Балчик, с. Гурково, с. Царичино 30-2492-2/17.04.2018 г.
13.04.2018 г. гр. Балчик, масиви: 501-543 39-19-1/12.04.2018 г.
с. Царичино 33-561-1/11.04.2018 г.
29.03.2018 г.
гр. Балчик, с. Гурково, с. Царичино 30-2492-1/29.03.2018 г.
2017 година
01.06.2017 г. гр. Балчик 02508 м.501 39-19-8/01.06.2017 г.
17.05.2017 г.
гр. Балчик 02508 м.543
30-508-3/17.05.2017 г.
17.05.2017 г.
гр. Балчик 02508 м.525
30-508-2/17.05.2017 г.
15.05.2017 г.
гр. Балчик, с. Гурково, с. Тригорци, с. Царичино, с. Соколово 30-2492-6/15.05.2017 г.
15.05.2017 г.
с. Гурково, с. Царичино 30-2492-5/15.05.2017 г.
15.05.2017 г. гр. Балчик, масиви: 510-512, 515-517,525 39-19-4/15.05.2017 г.
15.05.2017 г. гр. Балчик, масиви: 502, 527 39-19-5/15.05.2017 г.
15.05.2017 г. гр. Балчик, масиви: 503, 506-509,525 39-19-6/15.05.2017 г.
15.05.2017 г. гр. Балчик, масиви: 512-514,519,524,526,529,532, 533,537,539,540 39-19-7/15.05.2017 г.
27.04.2017 г. гр. Балчик, с. Гурково, с. Тригорци, с. Царичино, с. Соколово 30-2492-3/27.04.2017 г.
27.04.2017 г. гр. Балчик, с. Гурково, с. Тригорци, с. Царичино, с. Соколово 30-2492-4/27.04.2017 г.
20.04.2017 г.
гр.Балчик, масиви: 501, 504,518, 520, 521, 523, 528, 530, 538, 540, 542
39-19-3/20.04.2017 г.
20.04.2017 г.
гр.Балчик, масиви: 503, 505, 507, 508, 509
39-19-2/20.04.2017 г.
20.04.2017 г.
гр.Балчик, масиви: 512, 513, 514, 519, 524, 526, 529, 532, 533, 537, 539, 541
39-19-1/20.04.2017 г.
04.04.2017 г.
гр. Балчик, с. Гурково, с. Тригорци, с. Царичино,
30-2492-2/04.04.2017 г.
31.03.2017 г.
гр. Балчик, с. Гурково, с. Дъбрава, с. Змеево, с. Кремена, с. Тригорци, с. Царичино
30-561-1/31.03.2017 г.