• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Директор: Тинка Севриева

гр. Балчик 9600

ул. "Витоша" № 9

тел.: 0579/7 29 67

e-mail: odk@odkbalchik.net

www.odkbalchik.net


Общинският детски комплекс е създаден през 1995 г. като продължител на добрите традиции на Пионерския дом и Центъра за работа с деца.

ОДК е обслужващо извънучилищно звено в системата на образованието на Община Балчик. Обучението в него е безплатно. Осъществява се от преподаватели-професионалисти, умеещи и обичащи да работят с деца.