• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

1. Заседание на Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология на 15.12.2014 г. (понеделник) от 17.00 часа.

2. Заседание на Постоянната комисия по образование, култура и младежки дейности на 16.12.2014 г. (вторник) от 17.00 часа;

3. Заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтергация и еврофондове на 16.12.2014 г. (вторник) от 17.15 часа.