• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Заседание на Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология на 24 ноември 2014 година (понеделник) от 17.00 часа;
Заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтерграция и еврофондове на 25 ноември 2014 година (вторник) от 17.15 часа.