• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


към Профил на купувача


Съгласно чл. 22б от "Закон за обществените поръчки", от 01.10.2014 г.

всички обществени поръчки следва да се регистрират в Профил на купувачаСлед 21.06.2018 г. Община Балчик има нова организация на Профила на купувача!
За по-старите обществени поръчки изберете съответната връзка:


Обществени поръчки след 21.06.2018 г.


Обществени поръчки преди 21.06.2018 г.


Обществени поръчки преди 01.10.2014 г.

Публични покани преди 01.10.2014 г.