• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

1. Постоянната комисия по образование, култура и младежки дейности на 28 юли 2014 г. (понеделник) от 17.00 часа;

2. Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтерграция и еврофондове на 28 юли 2014 г. (понеделник) от 17.15 часа;

3. Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология на 28 юли 2014 г. (понеделник) от 17.45 часа.