• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ:

1. Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности на 20 май 2014 година от 17.00 часа;
2. Постоянната комисия по образование, култура и младежки дейности на 20 май 2014 година от 17.30 часа;
3. Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 20 май 2014 година от 17.30 часа.