• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
за представяне на оферти

 

Предмет на поръчката: Изкърпване на общинска пътна мрежа касаеща пътища със следните идентификатори:

  1. DOB 3003 - /II-27 Добрич-Балчик/ - Дъбрава - Кремена.
  2. DOB 2009 - /III-902, Оброчище - Кичево/ - Рогачево.
  3. DOB 3160 - /DOB 1149, Топола - Балчик/ - граница Община Каварна - Община Балчик - к.к. Тузлата - /DOB 1149/.
  4. DOB 3016 - /II-27/ Балчик, Помпена станция.
  5. DOB 2001 - / DOB 1107, Храброво - Бобовец/ - Ляхово.

 

Краен срок за получаване на офертите: 13.05.2014г.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер на адреса на Общинска администрация - гр. Балчик - пл. „21-ви септември" №6, лице за приемане на оферти Красимира Костова -  мл. експерт Община Балчик, тел: 0579/ 7-10-46.

За въпроси и допълнителна информация: Славка Атанасова - ст. специалист строителство отд. „ИДК" в Община Балчик, тел: 0579 71044.

Настоящата покана е публикувана под номер 9028669 на сайта на АОП

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от ТУК (ZIP)