• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

1. ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И ЕВРОФОНДОВЕ на 24 март 2014 г. (понеделник) от 17.10 часа;


2. ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО И ЕКОЛОГИЯ на 25 март 2014 г. (вторник) от 17.00 часа;


3. ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРСНОСТ И ТРАНСПОРТ на 25 март 2014 г. (вторник) от 18.00 часа.