• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


06.02.2014 г.,  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПО РЕДА НА ЗОП


С ПРЕДМЕТ: „Доставка на машини, оборудване и транспортни средства за Претоварна станция за ТБО Балчик, вкл. такива, изискващи монтажни работи по обособени позиции"


НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

00479-2014-0003

 

КРАЕН СРОК

за закупуване на документацията

до 16.00 часа на 10.03.2014 г.

КРАЕН СРОК

за подаване на искания за разяснения

до 16.00 часа на 10.03.2014 г.

КРАЕН СРОК

за предаване на офертите

до 16.00 часа на 20.03.2014 г.

 

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.


Документацията за участие може да изтеглите от ТУК (ZIP)

21.02.2014 г. - разяснения (PDF)

13.03.2014 г. - разяснение (PDF)

01.04.2014 г. - Решение за прекратяване на обществена поръчка (PDF)

10.07.2014 г. - покана за заседание на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие на 14.07.2014 г. от 10.00 часа  (PDF)