• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


1. Заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, строителство и екология на 10.02.2014 г. (понеделник) от 17.00 часа;

2. Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности на 11.02.2014 г. (вторник) от 16.30 часа;


3. Постоянна комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 12.02.2014 г. (сряда) от 17.15 часа.