• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ:

1. Постоянна комисия по туризъм, селско стопанство и стопански дейности на 11.02.2014 г. (вторник) от 16.00 часа;

2. Постоянна комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности на 11.02.2014 г. (вторник) от 16.30 часа.