ПОКАНА

за представяне на оферти

Предмет на поръчката: Доставка, инсталиране, конфигуриране и пускане в употреба на 30 терминални устройства и 2 сървъра за изграждане на два компютърни кабинета в СОУ „ Христо Смирненски" Оброчище

Краен срок за получаване на офертите: 07.02.2014г. 16:00 ч.

в канцеларията на СОУ "Христо Смирненски" с. Оброчище или по пощата с обратна разписка на адрес: 9630 с. Оброчище , ул."Мусала" 1

Настоящата покана е публикувана на сайта на АОП под номер 9025250/29.01.2014 г.


Цялата документация може да бъде изтеглена от ТУК (ZIP


03.02.2014 г. отговор на запитване (PDF)

06.02.2014 г. отговор на запитване (PDF)