• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ:

1. Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 27.01.2014 година (понеделник) от 17.15 часа;

2. Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология на 28.01.2014 година (вторник) от 17.00 часа.