• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Център за обществена подкрепа (ЦОП) град Балчик
гр. Балчик, ул. "Петър Берон" № 1А
тел.: +359 579 97856
+ 359 888 885 909
e-mail: balchik1@sonikstart.eu
www.balchik1.sonikstart.eu


От септември 2013г. Център за обществена подкрепа(ЦОП) в град Балчик приема своите посетители.

Центърът предоставя комплекс от социални услуги, насочени към подкрепа и консултиране на децата и семействата от общността, в зависимост от спецификата на местните нужди. Дейностите са обвързани с реинтеграция на деца; превенция на отклоняващо се поведение и отпадане от училище; подкрепа на деца с увреждания или жертви на насилие; провеждане на кампании - работа с обществеността, с местни институции, с високо рискови общности; подкрепа на осиновяването и приемната грижа. Екипът от специалисти включва социален работник, психолог и педагог.

Доставчик на социалната услуга е СОНИК СТАРТ ООД - сравнително млада, но динамично развиваща се стопанска организация, фокусирана в областта на социалното предприемачество, консултирането, предоставянето на услуги и подкрепа, както на територията на страната, така и в международни партньорства.

Организацията има разработен координационен механизъм за привличане и мотивиране на доброволци, които от една страна да подпомагат работата на ЦОП, а от друга - да намират пространство за изява на собствени таланти и идеи, подкрепа и сътрудничество.

Младите активни хора, които желаят да се развиват професионално в социалната сфера могат да бъдат включени в Стажантската програма на ЦОП, която подпомага придобиването на преки впечатления от професията и формирането на трудови навици.

Амбицията на екипа на новооткрития Център за обществена подкрепа е да  подобри качеството на живот и социалните умения на децата в риск в Община Балчик и да превърне ЦОП в притегателно място за всеки човек, който да намери подкрепа в спокойната атмосфера на споделяне, разбиране и човечност.