• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Село Дъбрава се намира в Североизточна България в най-плодородния край на Добруджа. Селото е основано в края ХVІІІ век от турски заселници. Селото е представлявало турски чифлик с основен поминак животновъдство. Първото име, което е дадено на селото е било Мише мале. Хората са нарекли селото Мише мале, поради това, че по-голямата част е била гориста.

Село Дъбрава се намира на 25 км източно от общинския град Балчик и на 25 км от областния център град Добрич. Близосттта до морския град е един от приоритетите на селото, тъй като това дава възможност на чуждите туристи,които посещават нашата страна да се запознаят с историята и бита на селото и да проявят интерес за евентуални инвестиции. Доказателство за това е, че от пет годинна територията на селото се установили за постоянно живущи две семейства англичани. От няколко години в селото живеят и две руски семейства.

Инфраструктурата на селото е много слабо развита. Селото е разположено на 687 дка площ. Има 140 застроени къщи, от тях 80 са обитаеми. Възрастовата граница на хората варира от бебета до 80 годишни. На територията на селото няма изградени учебни заведения, учениците учат в село Сенокос. Към кметството има изграден пенсионерски клуб, в който пенсионери и младежи намират развлечение.

Основата дейност с която се занимават хората е животновъдството и земеделието, и която дейност им осигурява прехраната.


Кмет на селото: Стойка Йорданова Донева
тел. 05727/22 61; 0895/554059
e-mail: dabrava@balchik.bg