• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

1. Постоянната комисия по обществен ред, сигурности транспорт на 02.12.2013 г. (понеделник) от 16.45 часа;
2. Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 02.12.2013 г. (понеделник) от 17.00 часа;
3. Постоянната комисия по образование, култура и младежки дейности на 03.12.2013 г. (вторник) от 17.00 часа;
4. Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология на 03.12.2013 г. (вторник) от 17.30 часа.