• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


1. Постоянната комисия по туризъм, селско стопанство и стопански дейности на 28.10.2013 г. (понеделник) от 16.45 часа;
2. Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 28.10.2013 г. (понеделник) от 17.15 часа;
3. Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология на 29.10.2013 г. (вторник) от 17.00 часа.