• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за представяне на оферти

 

Предмет на поръчката "Зимно поддържане и снегопочистване на общинската  пътна мрежа за експлоатационния зимен сезон 2013/2014 година, разпределена на територията на Община Балчик  и обособена по позиции"

Краен срок за получаване на оферти: 16:00 часа на 30.10.2013  г.

Лице за приемане на офертите- Красимира Костова

Настоящата покана е публикувана под номер 9021365 на сайта на АОП

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от ТУК