• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Селището Дуван /или Доган/ ювасъ е споменато за пръв път в турски регистри от 1526 г. Предполага се, че всички те са производни от турската дума „доган" - сокол. Преобладаващите теории за името на селото са свързани с гората, която се е намирала в околността и където са гнездели много соколи. Остатъци от тези гори могат да се видят недалеч от днешните граници на Соколово. Сега те са горски разсадник и там все още гнездят соколи. Според една от версиите, тиражирана от краеведи, турското наименование би могло да се преведе и като „гнездото на Доган разбойника". Според данните от османски регистри, до Освобождението селото е било малко, състояло се е от няколко чифлика, а населението е било почти изцяло турско. Част от историческите свидетелства говорят и за присъствие на юруци /мохамедански пастири/ из тия места.

През 1910 г.  Доган ювасъ получава името Соколище /според част от изворите Орлово гнездо/, но то не се налага. Със заповед от 25 март 1942 г. населеното място получава името Соколаре. То обаче не се възприема от местните хора и на 3 декември 1943 г. селото вече се казва Соколово.

Днес Соколово е едно от най-бързо развиващите се селища в Добруджа. Тук живеят 1140 души - българи, турци, роми и ...англичани. Три английски семейства са се заселили постоянно тук..
Жителите на Соколово работят основно в туризма и селското стопанство. Активното строителство в селото също осигурява работни места. Безработицата е минимална.  
Землището на Соколово е 48 000 дка. Земята се обработва от арендатори, частни земеделски стопани и двете местни кооперации.
В селото функционира малък параклис, който носи името „Св. Архангел Михаил". Вече е изградено църковно настоятелство и се събират средства за построяване на истински храм. Той ще се казва „Св. Георги" и ще се издигне непосредствено до училището, където е била старата църква, разрушена през 60-е години на миналия век.
Сградата на ОУ „Васил Левски" е построена през 1968 г. Образователна дейност тук има още по време на румънската окупация. Читалище „Просвета" е построено през 1954 г. с доброволен труд на жителите на селото. Две години по-късно към културната институция е създаден хор „Добруджански гласове".


Кмет на селото: Исмаил Ахмед Исмаил

Тел.: 05728/377; 0895 55 41 65
e-mail: sokolovo@balchik.bg